Digital handledarutbildning

med språkutvecklande verktyg.

Starta utbildningen

Om handledarutbildningen

Med denna digitala handledarutbildning vill vi ge dig en grundläggande utbildning för att kunna agera som handledare, men även ge dig verktyg för att kunna handleda en person som har bristande kunskaper i svenska språket.

Att ta emot en nyanställd, praktikant eller en person som arbetstränar som har bristande kunskaper i svenska språket kan vara en utmaning. Kommer hen att förstå mig? Kommer jag att förstå hen?

Språket är nyckeln till en fungerande kommunikation mellan människor. Den som inte behärskar det svenska språket kommer inte till sin fulla rätt och klarar kanske inte att utföra alla arbetsuppgifter och kan på sikt hamna utanför arbetslivet eller i värsta fall, inte komma ut i arbetslivet alls.

Med satsning på handledning i kombination med språkutveckling kan arbetsplatsen utvecklas till en trygg, säker och inkluderande plats där både personal, nyanställda, praktikanter och personer i arbetsträning kan trivas och utvecklas.

Utbildningen har tagits fram inom ramen för det Asyl-, migrations- och integrationsfondsfinansierade (AMIF) projektet Heltidsplan Nyanlända (20.10.01-22.12.31) och i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun och Samordningsförbundet Uppsala län.

Kontaktuppgifter

Mikael Nissén, projektledare

mikael.nissen@uppsala.se

Louise Jacobsson, delprojektledare

louise.jacobsson@uppsala.se